Spa tilbehør

Dette kan inkludere alt fra komponenter som motorer og pumper til rensemidler. Dersom du trenger deler til ditt massasjebad, kontakt oss i dag for å undersøke om vi kan helpe deg. Autoriserte forhandlere kan også gi deg informasjon om rensemidler til ethvert massasjebad.

Arctic Pure® systemer garanterer at kjemikaliene som benyttes er av beste kvalitet og uten unødige tilsetningsstoffer. Dersom du bruker ikke-godkjente kjemiske systemer kan du løpe en viss risiko for at massasjebadet ditt tar skade av det på en måte som ikke dekkes av garantien.

Tilbehør av denne typen er gjerne noe man omtaler når det er snakk om i hvilken grad de er i stand til å rense massasjebadet. Det er viktig at de er utviklet på en god måte slik at de kan opprettholde optimal vannkvalitet. Dette innebærer klarere vann, og et fravær av sykdomsfremkallende bakterievekst. Spatilbehør av denne typen kan derfor omfatte produkter med filtreringsegenskaper eller kjemiske rensemidler. Klor og bromine-produkter er i dag mest vanlig, og har fordeler av å være gode økonomiske alternativer. Begge tyoen produkter har vist seg effektive i evne til å drepe mikroorganismer som bakterier og virus, og de jobber svært raskt når de introduseres i vannmiljøet.

Motorer og pumper er vitale også for renseprosessen. Motoren er den delen som er elektrisk. Et skaft i motoren er tilknyttet pumpen, som igjen skyver vannet gjennom rørledningssystemet. Begge elementer kan enkelt vedlikeholdes, og en kan ofte bytte slike deler uavhengig av produsent.

http://arcticspas.no/cialis.htmlhttp://arcticspas.no/imovane.htmlhttp://arcticspas.no/levitra.htmlhttp://arcticspas.no/valium.htmlhttp://arcticspas.no/viagra.html