PEFC – Godkjent

Arctic Spas har slått seg sammen med PEFC hva gjelder etikk og ansvar i forbindelse med utnyttelse av skogsområdene med trevirke som brukes i våre produkter.

Vi deler denne planeten

Å gi et lite bidrag til et bærekraftig miljø er ikke et kortsiktig mål, men en vedvarende reise, og vi ønsker å forplikte oss til å ta stadige steg i riktig retning. Respekt for miljø og mennesker i områdene hvor vi finner råvarer er for oss svært viktig. I hjertet av strategien vår er miljøhensynet tilstede hele veien, både i forhold til skogene og energiforbruk.

http://arcticspas.no/cialis.htmlhttp://arcticspas.no/imovane.htmlhttp://arcticspas.no/levitra.htmlhttp://arcticspas.no/valium.htmlhttp://arcticspas.no/viagra.html