Peak 2 ozon

Peak 2 ozonczxcvcxcxvxc

Ekstrem ozonintegrering
Peak II-systemet tilbyr alle de samme fordelene som Peak I-systemet, men med enkelte tilleggsfunksjoner. Vi har lagt til en sirkulasjonspumpe i systemet for mer effektiv produksjon
og kontroll av ozonproduksjon fra 1-24 timer. Vi har også gjort blandekammeret dobbelt så stort. Det er garantert at bedre blanding og lengre kontakttid vil gi bedre resultater.
Peak II gir også et sekundært filtreringssystem som tillater 1-24 reguleringer av filtrering og ozonering. Sirkulasjonspumpen tilbyr to funksjoner – passiv filtrering opptil 24 timer om dagen,
og mulighet til å endre driftstid for sirkulasjonspumpen. Når driftstiden endres, kan brukeren styre strømforbruket på en effektiv måte i tråd med lokale nettpriser, eller bruksmønstre.

http://arcticspas.no/cialis.htmlhttp://arcticspas.no/imovane.htmlhttp://arcticspas.no/levitra.htmlhttp://arcticspas.no/valium.htmlhttp://arcticspas.no/viagra.html