Hvordan får jeg massasjebadet inn i hagen?

Som oftest vil massasjebadet fraktes inn med et egnet fraktmiddel av forhandleren. Du må huske på at det kreves fri tilgang til stedet hvor du vil installere karet i en bredde som tilsvarer massasjebadets totale bredde (og helst litt ekstra å gå på). Be om at forhandler inspiserer området dersom du er i tvil om det er plass nok for fri tilgang.