Elektrikeren drillet hull i kabinettet, er det ok?

Elektrikeren vil måtte drille et lite hull for å tilkoble den elektriske kabelen til motoren, og dette er standard prosedyre. Så lenge hullet er tilstrekkelig lite vil det ikke gå ut over isolasjonen. Du kan i etterkant derimot gjerne etterfylle med fiberglass eller skumisolasjon (du trenger ikke dynge på, det holder med bare litt ekstra isolasjon)