Bestilling av service/reparasjon

Bestilling av service/reparasjonczxcvcxcxvxc

Kjøperen har etter «Lov om kjøp» rett til å få reparert feil eller mangler på ett produkt i reklamasjonsperioden, som er i henhold til norsk kjøpslov. Disse vilkår gjelder ikke for produkter som er levert til andre enn forbrukerkjøpere.

Krav om utbedring av eventuelle feil som måtte oppstå i reklamasjonsperioden skal rettes til forhandler. Forbrukeren kan dog ikke gjøre kravet gjeldende mot forhandler eller leverandør dersom feilen er en følge av:

– Slitasje: Slitedeler omfattes ikke av produktets garanti/reklamasjonsvilkår med mindre det dreier seg om produksjons/materialfeil: Et massasjebad har en rekke deler som slites ved normal bruk. Eksempel på slitedeler: Nakkeputer, lokk, akseltetninger, pakninger/o-ringer, saltceller, ph/orp sensorer, lyspærer.

– Badet har vært benyttet i strid med bruksanvisning eller rettledning fra leverandør eller på en måte som ikke er normalt for produktet. Badet har vært utsatt for ytre elektriske belastninger som lynnedslag, unormale spenningsvariasjoner ut over +/- 10 % av merkespenningen eller andre driftsforstyrrelser.

– Badet har vært utsatt for strømbrudd over lengre tid og som følge av dette blitt skadet av frost.

– Badet har vært utsatt for ytre påkjenninger i form av støt, slag eller fremmedlegemer eller flyttet på en slik måte at badet har tatt skade utvendig og/eller innvendig.

– Badet har vært utsatt for inngrep av ikke-autorisert reparatør/verksted og/eller der uoriginale reservedeler har vært benyttet.

– Badet har vært utsatt for unormal slitasje. Slik slitasje kan ha sammenheng med bruksintensitet eller andre belastninger.

– Badet kan ikke i noen tilfelle kreve erstatning for indirekte tapsposter. Personskader kan bare kreves erstattet dersom dette følger av ufravikelig lovgivning.
For øvrig plikter kjøper å sette seg inn i rutiner for vannkjemi og vedlikehold av massasjebad. Riktig bruk av kjemikalier samt vedlikehold er svært viktig for å få en god vannkvalitet.

Kjøper er anvarlig for vannkvaliteten.
Garantien bortfaller dersom badet videreselges. Ved evt. strømstans er kunden ansvarlig for å kontrollere at badet starter og går normalt slik at man unngår frostskader under kalde forhold.

Husk at kunden er selv ansvarlig for at nødvendig tilgang til alle sider rundt badet er lagt til rette for servicemann. Dette gjelder spesielt dersom badet er nedfelt, innebygget eller innlåst. Dersom dette ikke er klargjort på forhånd, vil man bli fakturert for medgått arbeidstid etter vanlige satser.

Kort sammendrag av garantibestemmelsene:
Lokk, nakkeputer, følere til saltanlegg og dyser regnes som forbruksdeler og dekkes ikke av garantien. Misbruk, som f.eks. brukne spaker, Bøyde/knukne lokkløftere og andre ødelagte komponenter etter for hard behandling eller feil vannkjemi, dekkes ikke av garantien.
Rørsystemer og andre tekniske artikler I badet dekkes av garantien og kjøpsloven I 5 år etter installsjonsdato. Følgeskader etter f.eks. en lekkasje I garantitiden, dekkes ikke av garantien.

De detaljerte garanti bestemmelsene fulgte badet eller kan lastes ned her.

Prisene og ovennevnte vilkår er akseptert

http://arcticspas.no/cialis.htmlhttp://arcticspas.no/imovane.htmlhttp://arcticspas.no/levitra.htmlhttp://arcticspas.no/valium.htmlhttp://arcticspas.no/viagra.html