Arctic Spas Garanti

Arctic Spas Garanticzxcvcxcxvxc

Det er viktig att du registrerer din Arctic Spa – garanti gjennom å fylle i garantiformularet du fikk vedlagt i leveransen. Ifylt formular leveres til din forhandler innen 30 dager etter leveransen for at garantien skal være gyldig.

Spa-karet – livstid
Arctic Spas® garanterer at spa karets glassfiberskrog IKKE skal sprekke på grunn av konstruksjonsfeil så lenge opprinnelig kjøper/kunde ved leveransedato er eier av spa karet.

Utstyr og røranlegg ~5 år
Arctic Spas® garanterer at alle komponenter i det elektroniske utstyret – per spesifiserte pumpe/ pumper * (vær vennlig og referere detaljert til pumpens garanti på baksiden av Detaljert pumpegaranti), fabrikkmontert Arctic Ozon system (AO), fabrikkmontert luftterapisystem, Ultimate belysnings-kontroller, varmeanlegg (medregnet Tru-Guard™ varmeapparat) og kontrollsystem mot funksjonsfeil når det gjelder defekter i materiale og utførelse for en periode på 5 år  fra og med leverrensedato til opprinnelig kjøper/kunde ved leverrensedagen. Denne garanti dekker alle deler og på-plass-garanti for å reparere eventuelle feil.

Andre komponenter~5 år
Arctic Spas® garanti gjelder alle sikringer, lamper ( blå LED, nordlys), Ultimate LED-belysning, jet Dyser**, toppsiden på kontroll overlag, filterkurver og lednings montering, sjalter håndtak og caps, luftkontroll håndtak og caps, plastikk klips, krom beskjærer og alle andre unevnte komponenter å være fri for defekter i utførelse og materiale for en periode på 5 år. fra den opprinnelige kunden fra datoen på leveransen. Medregnet kun deler som må repareres, ikke utførsel av arbeid. **jet Dyser (medregnet rustfritt stål) er ikke garantert mot misfarging eller blekning.

Spa-karets overflate ~ 5 år
Arctic Spas® garanterer spa karets overflate mot lekkasje på grunn av feil i materiale, sprekker, luftbobler, avflassing eller delaminering for en periode på fem år fra og med leveransedato, til opprinnelig kjøper/kunde ved leveransen. Garantien dekker alle deler og på-plass-garanti for å reparere eventuelle feil.

EON kabinettet ~ 5 år
Arctic Spas® garanterer at EON kabinettet er fri fra defekter i materiale og utførelse for en periode på fem år fra og med leveransedato, til opprinnelig kjøper/kunde ved leveransen. Garantien medregner kun deler som er nødvendige å reparere. Riper, så vel som bleking etter direkte sol eksponering på EON-kabinettets sidepaneler, sees som normal slitasje og dekkes ikke av denne garanti.

Lokk ~ 3 år
Arctic Spas® garanterer Castcore® lokket mot funksjonsfeil på grunn av defekter i materiale og utførsel for en periode på tre år fra og med leveransedato, til opprinnelig kjøper/kunde ved leveransen. Garantien dekker deler som er nødvendige å reparere. (Normal vær- og vindslitasje dekkes ikke av denne garanti). Om en lokk lifter brukes, sees skader på sømmer som normal slitasje.

Spa Boy – 2 år

Arctic Spas garanterer det fabrikk monterte Spa Boy systemet mot funksjonsfeil som skyldes defekter i materialer og utførelse i to år fra den opprinnelige leveringsdatoen til den opprinnelige kunden, med unntak av Spa Boy elektroden som må skiftes ut årlig av brukeren. Denne elektroden er dekket av en 30 dagers garanti. Garantien omfatter også deler og arbeid på stedet som er nødvendig for å utføre reparasjonen. Vannkvaliteten i spaet og andre skader som måtte oppstå på grunn av ubalanse i vannet, dekkes spesifikt ikke av denne garantien. Garanti reparasjoner skal kun utføres av autoriserte Arctic Spas forhandlere. Når et Arctic Spas etter monteres med Spa Boy systemet etter produksjon, garanteres Arctic Spas Spa Boy delene i 12 måneder fra monteringsdato, forutsatt at de er montert av en autorisert Arctic Spas tekniker og er tilsvarende registrert.

Arctic Spas gir ingen garanti på arbeid/utførelse av etter monterte Spa Boy systemer.

Advarsel: Dette er ikke et automatisk vannpleiesystem som ikke krever tilsyn/kontroll. Systemet er konfigurert for vanlig bruk av spaet. Spabrukeren er selv ansvarlig for å opprettholde passende sanitære forhold i vannet. Hvis du bruker annet salt enn Arctic Spa salt skader det Spa Boy komponentene og ugyldiggjør garantien. Arctic Spa salt er spesielt utviklet for å beskytte Spa Boy komponentene for skade. Bruk av andre saltblandinger oppdages raskt av våre teknikere.

Denne garantien kan bli ugyldiggjort hvis spabadet brukes med salt konsentrasjoner som er høyere enn det anbefalte nivået på 2000 til 2500 ppm (part per million) skade på andre spakomponenter, som ikke er knyttet til Spa Boy systemet på grunn av lekkasjer i pumpeforseglinger, er spesifikt utelatt fra denne garantien. For eksempel er varmeelement, dyser, pumpeforseglinger og motorer ikke dekket i dette tilfellet.

Onzensystemet ~ 2 år
Arctic Spas® garanterer det fabrikkinstallerte Onzen saltvannsystemet mot funksjonsfeil på grunn av defekter i materiale eller utførsel for en periode på to år fra og med leveransedato, til opprinnelig kjøper/kunde ved leveransen. Denne garanti medregner nødvendige deler og på-plass-garanti for å reparere eventuelle feil. Vannkvaliteten i badekar/spa og andre skader som en virkning av ubalanse i det vannet som tilføres badekar/spa er spesielt holdt utenfor denne garanti. *Se Onzen bruksansvisning for flere detaljer.

Aquatremor ~ 3 år
Arctic Spas® garanterer fabrikksinstallert Aquatremor™ lyd system mot funksjonsfeil på gunn av defekter i materiale eller utførsel for en periode på tre år fra og med leveransedato, til opprinnelig kjøper/kunde ved leveransen. Garantien gjelder alle deler og på-plass-garanti for å reparere eventuelle feil. IPOD™ og vanntett hylster har separat garanti fra leverandør. Aquatremor Deluxe pop up høyttalere er garantert mot defekter i materiale og utførsel i 1 år.

Wet-tunes ~1 år
Arctic Spas® garanterer fabrikkinstallerte Wet-tunes™ lyd system mot funksjonsfeil på grunn av defekter i materiale eller utførsel for en periode på 1 år fra og med leveransedato, til opprinnelig kjøper/kunde ved leveransen. Garantien gjelder alle deler og på-plass-garanti for å reparere eventuelle feil. IPOD™ og vanntett hylster har separat garanti fra leverandør.

Forever floor ~ 5 år
Arctic Spas® garanterer gulvet mot forfall og sprekker i strukturen i 5 år fra og med leveransedato, til opprinnelig kjøper/kunde ved leveransen. Garantien gjelder deler og på-plass-garanti for å reparere eventuelle feil.

Arktisk kjøleanlegg ~1 år

Arctic spas® garanterer kjøleanlegg mot funksjonsfeil på grunn av defekter i materiale eller utførsel for en periode på 1 år fra og med leveransedato, til opprinnelig kjøper/kunde ved leveransen. Garantien dekker deler som er nødvendige å reparere.
Arctic Spas® garantier begrenser seg til å gjelde ene og alene opprinnelig eier av Arctic spa ved leveransedato, og som er installert av godkjent Arctic Spas forhandler innen 5 eller 6 år fra produksjons-dato, hva som enn kommer først. Formål for dette dokument er at kjøper/kunden er den samme som opprinnelige eier ved leveransedato.

 

DETALJERT PUMPE GARANTI
Pumpe (- er) er garantert mot materiale – og komponentfeil. Pumpens akseltettning dekkes av garantien. Skader som en følge av forsømmet lekkasje i akseltettingen, dekkes ikke av garantien. Dette medregnet, men er ikke begrenset til bærende beslag, feil i strøm-omvandler, feil på startknapp, feil på pumpehjul, feil på kondensator. Det er kjøperens ansvar å rapportere feil i akseltettingen før fortsatt skade oppstår. Alle feil i pumpekomponenter på grunn av defekt i materiale dekkes av garantien. Arctic Spas® forholder seg retten å bytte ut komponenter og ikke hele pumpesammensetningen. Vibrasjon støy på grunn av normal pumpedrift er holdt utenfor denne garanti.

PRESTERING
Ved tilfelle av eventuelle defekter eller funksjonsfeil, må du på beste måte forhindre at badekar/spa utsettes for fortsatt skade, og snarest kontakte din Artic Spa-forhandler for at garantien ska være gyldig. Av kjøpekontrakten er Arctic Spas®’ agent, eller dennes representant, pålagt å reparere de defekter som inngår i vilkår for denne begrensede garanti. Vær vennlig og noter at lekkasjer i rør/VVS-system, er kjøperens ansvar og er holdt utenfor denne garanti. Skader som oppstår på grunn av lekkasjer i rør/VVS er holdt utenfor denne garanti. Kjøperen vil ikke bli økonomisk belastet for reparasjoner på-plass under 5 år fra leveransedato – når det gjelder skader eller funksjonsfeil på materialer/ utførsel når det gjelder ekstra utsyr, røranlegg, karets overflate og karets struktur som omfattes av denne begrensede garanti. Reisekostnader som oppstår, belastes kjøper. Kostnader som oppstår på grunn av service og/eller reiser de første 30 dagene etter leveransedato, maks 100 km en vei fra forhandleren, dekkes av garantien. Om Arctic spas® mener at skade/funksjonsfeil som omfattes av denne begrensede garanti ikke er mulig å reparere, har vi rett til å erstatte kjøperen med et motsvarende badekar/spa i lik verdi som det opprinnelige kjøpet/prisen på skadet spa. Spa erstatning utgår alene med hensyn til Arctic spas®. Rimelig kostnad for fjerning av skadet spa, leveranse og installasjon vil bli belastet kjøper. Fraktavgift betales til nærmestliggende Arctic spas® distribusjonsenter.

VILKÅR FOR GARANTI
Alle garantier som nevnes her nede gjelder kun for opprinnelig eier ved leveransedatoen i det land hvor badekar/spa ble kjøpt og installert. Samtlige garantier som nevnes her opphører ved eierbytte. Din begrensede garanti omfatter ikke fabrikkautoriserte forhandlers reiser eller frakt på grunn av reparasjon/service. Kjøring og/eller fraktkostnad på grunn av reparasjon, beregnes av fabrikkautorisert forhandler eller dennes representant. Alle hendelser som omfattes av denne begrensede garanti her under, skal kun repareres av fabrikkautorisert forhandler av Arctic Spas®. Ingen av garantiene omfatter kostnader som oppstår om en ikke fabrikkautorisert forhandler utfører reparasjoner. Du må kontakte fabrikkautorisert forhandler i ditt område for service. I hendelse av at badekar/spa eller visse komponenter må returneres til Arctic Spas® distribusjonsenter, belastes kjøperen økonomisk for alle fraktkostnader. I alle tilfeller har Arctic Spas® alene retten ved å avgjøre årsak og grunn for feil på badekar/spa der denne bedømmelse er endelig og avsluttende.

UNNTAKELSE
Alle garantier som nevnes her under er ikke bindende og ugyldig forklares ved modifisering, (gjelder også utstyr som er skaffet på bruktmarked), misbruk eller bruk av vold mot og/eller forsøk på reparasjon av en ikke fabrikkautorisert forhandler av Arctic Spas®. Forandringer medregnet, men ikke begrenset til forandringer i komponenter, skifte av komponenter, tillegg av komponenter uten skriftlig godkjenning fra Arctic Spas®. Med misbruk menes her uforsiktig bruk av spa, skader som oppstår ved utillatelige og upassende og/eller ikke godkjente elektriske koblinger, feilbruk av de instruksjoner som angis i instruksjonsboken som leveres med spa, medregnet ukorrekt igangsetting av badekar/spa eller igangsetting av tørrlagt spa, eller bruk av badekar/spa eller spa komponenter til andre formål enn det det er konstruert for, og skader gjennom å unnlate kjemisk stabilitet i vannet (medregnet alle skader på badekar/spa som årsakes av ubalanse i vannet) og skader som årsakes av is i spa, over-heting av badekar/spa eller spa vannet, skader på overflate gjennom å la renseprodukter eller andre kjemiske substanser bli liggende på overflaten, eller om ditt badekar/spa er brukt til kommersiell nytte. Spalokk er ikke garantert mot brannskader eller misfarging fra kjemiske substanser. Spalokk er ikke garantert mot vannabsorpsjon eller skader som oppstår av vannabsorpsjon. Alle skader som oppstår på grunn av feilbruk av lokk, dekkes ikke av denne garanti. Alle skader som oppstår på grunn av forflytting av badekar/spa eller feilaktig installasjon (medregnet utilstrekkelig forberedt grunn eller ikke i vater-plassering av spa) sees som uforsiktig bruk og vold mot materialer eller utførsel på spa kabinett og spa gulv og er holdt uten fra denne begrensede garanti. Arctic Spas kan ikke holdes ansvarlige for spørsmål som gjelder kraftleveranser eller upassende elektriske installasjoner, skader og/eller ikke effektiv prestasjon på grunn av høy- eller lav-volt som ligger utenfor driften. Arctic Spas kan ikke holdes ansvarlige for mjuk-varer og produkt-oppgraderinger så lenge som badekar/spa fungerer. Arctic Spas® holder følgende totalt utenfor denne garanti: Naturkrefter inklusive men ikke begrenset til skader på grunn av lyn nedslag, storm, oversvømmelse, frost, brann eller andre naturhendelser. Alle badekar/spa som installeres og brukes kommersielt. Alle feil på grunn av upassende bruk av lokk eller skader på spa-overflaten etter at badekar/spa har stått utendørs uten lokket på. Varmen som oppstår om badekar/spa utsettes for direkte sollys (UV) uten at lokket er på kan forårsake ujevnheter i akrylfarvene på overflaten, at beslag lekker eller slutter å fungere. Disse omstendighetene dekkes ikke av garantien. Spa lokket må være på når badekar/spa ikke brukes. Riper eller små sprekker i spa karet som meldes fra etter installasjon ved leveransedato dekkes ikke av garantien. Med små sprekker menes et område med små skinnende linjer som er synbare på overflaten av formstøpt plast. Dette fenomen, til tross for at det er sjeldent, kan allikevel opptre på plastmaterialer. Overflaten på formstøpte plast spa er ikke immune mot denne type av sprekker. Skader som forårsakes av ikke godkjente rensemidler som trioklor, syrer, kalsium hypoklorid, natrium, hypoklorid, natrium hypoklorid, peroksider, eller andre rensemidler som blir liggende på spa overflaten. Alle renseprodukter/rensesystem som skal brukes i badekar/spa må være godkjente av fabrikken før installasjon/før bruk, ellers vil denne garantien ikke være gyldig. Alle skader som oppkommer gjennom å bruke vold eller mekanisme for å få opp lokket, dekkes ikke av denne garanti. Skade eller skader som forårsakes av at ting er koblet til/installert i spa, medregnet men ikke begrenset av lysthus, lokk liftere eller andre sedertre tilbehør. Alle valg eller tilleggs-komponenter som ikke er fabrikkinstallerte er ikke dekket av denne garanti. Alle skader som forårsakes eller skyldes usømmelig forberedelse for oppbevaring er ikke dekket av denne garanti. Skader på hodestøtter etter leveransedatoen dekkes ikke av garantien. Hodestøtter skal fjernes fra badekar/spa når den ikke brukes, Arctic Spas® garantier ser bort fra revning, bleking eller ujevnheter i sedertre-kabinettet etter leveransedatoen. Alle skader som oppstår ved håndtering av sedertre-kabinettet er sett bort fra i denne garanti.

FRASKRIVNINGSKLAUSULER
Arctic Spas® kan ikke sees som ansvarlig for minsket brukstid av badekar/spa eller andre hendelser, andre kostnads konsekvenser, omkostninger, eller skader, medregnet, men ikke begrenset av fjerning av permanent soldekk, altaner, solrom, lysthus eller andre kundefasiliteter, veggfaste gjenstander, omkostninger av kraner i tilfeller av service/reparasjon,badekar/spa må flyttes på grunn av service/reparasjon. Arctic Spas® kan ikke sees som ansvarlig for økende kostnader av vann, filter, hall og ikke ansvarlig for økte kostnader av vann, filter patroner eller kjemisk spill/ulykke. Arctic Spas® kan ikke sees som ansvarlig for utilstrekkelig radiomottakelse I Aquatremor™ lyd-system. Under ingen omstendighet kan Arctic Spas® eller deres representanter sees som ansvarlige for personskader, skader på hus og eiendom som skyldes spa. Arctic Spas® garantier er begrenset til å gjelde maksimalt kjøpesummen av salget som Arctic Spas® fikk i betaling for spa.

ALLE GARANTIER
Alle garantier som nevnes her er de garantiene som gjelder mellom Arctic Spas® og kjøper, så langt som loven tillater det. Garanti – registrering (innen 30 dager etter leveranse) er kjøperens ansvar og er vilkåret for at garantien skal være gyldig. (Vær vennlig å se instruksjoner for registrerings-formular som ligger vedlagt badekar/spa ved leveranse eller registrer garantien på www.arcticspas.com) Denne garanti tilbys som en ekstra fordel og begrenser ikke dine obligatoriske rettigheter. Alle garantier her krever at alle klager leveres inn til Arctic Spas® innen ti dager etter at feil og brister oppdages. Kjøper må kunne vedlegge originalkvittering for å bevise eierskap og dato for leveranse. Alle garantikrav må kreves innen garantitiden har løpt ut. Om ikke ovenstående punkter kan oppfylles, gjeller ikke garantiene som nevnes her nede. Arctic Spas® forbeholder seg retten å reparere eller bytte ut komponenter eller materialer som utvalget tilbyr. I noen anledninger kan det bli nødvendig å fotografere for en riktig avgjørelse med hensyn til om garanti-dekning kan tas. I hendelse av at kjøper enten ikke får de riktige delene eller er misfornøyd med den service som kjøper har fått av fabrikkautorisert forhandler av Arctic Spas®, skal informasjonen snarest gå frem til både serviceavdelingen og til Arctic Spas®.

http://arcticspas.no/cialis.htmlhttp://arcticspas.no/imovane.htmlhttp://arcticspas.no/levitra.htmlhttp://arcticspas.no/valium.htmlhttp://arcticspas.no/viagra.html